Плазмаферез – сучасний метод очищення організму

Вартість процедури
від2360грн
У ВАС:
 • Алергічні та аутоімунні захворювання
 • Патології ревматичного походження
 • З їжею, водою, повітрям в організм людини постійно надходять десятки тисяч непотрібних і навіть отруйних речовин. Під впливом екологічних факторів формуються і алергічні захворювання – нейродерміти та екземи, риніти і кон’юнктивіти, і найнебезпечніший їх вид – бронхіальна астма. Велику групу становлять аутоімунні захворювання, коли в результаті якихось “помилкових” реакцій усередині організму утворюються антитіла, які замість боротьби з мікробами та іншими сторонніми речовинами починають руйнувати власні органи і тканини організму. Так формується хронічні ревматичні ураження суглобів, судин, шкіри.
  Такі хвороби, як псоріаз, нейродерміт, вважаються шкірними тільки по локалізації симптомів, а насправді вони всі є результатом розладу складу внутрішнього середовища. Такі ж коріння у ревматизму і гломерулонефриту.

  Апарат Фенікс-АМП для мембранного плазмаферезу.

  плазмаферез

  Найчастіше операцію плазмаферезу виконують при:

  1. Термічні опіки (покращення клінічних та лабораторних показників інтоксикації, стану опікової поверхні);   2. Механічна жовтяниця (зниження гіпербілірубінемії, явищ ендотоксикозу, печінкової недостатності);
  3. Печінкова неспроможність (зменшення вираженності інтоксикації та енцефалопатії, відновлення коагуляційного потенціалу крові)
  4. Деструктивний панкреатит (зниження симптомів інтоксикації, органних реакцій на деструкцію;стабілізація життєво важливих функцій)
  5. Гнійно-септичні ускладнення (покращення клініко-лабораторних показників інтоксикації, оптимізація протікання раньового процесу)

  6. Псоріаз (досягнення клінічної ремісії)
  7. Облітеруючі захворювання кінцівок (зниження ступеню порушення кровообігу, зниження темпу прогресування захворювання)
  8. Онкологічні захворювання (детоксикація, що дозволяє провести повний курс лікування)
  9. Rh-конфліктна вагітність (попередження ускладнень вагітності)
  10. Гестози (зниження чи повне зникнення симптомів токсикозу)
  11. Системний атеросклороз (клінічне покращення ,зниження рівня факторів ризику)
  12. ІХС (припинення чи зменшення частоти приступів стенокардії, зниження толерантності до медикаментозної терапії)
  13. Дисліпідемії (клінічне покращення , нормалізація рівня ліпідів)
  14. Гіпертонічна хвороба (нормалізація АТ, підвищення чутливості до гіпотензивної терапії)
  15. Тиреотоксична ендокринопатія (зниження проявів ендокринопатії, підвищення чутливості  до антитиреоідних препаратів або навіть відмова від них)
  16. Тіреотоксичний криз (купування кризу)
  17. Ендокринна офтальмопатія (зменшення вираженості екзофтальму, нормалізація імуних показників)
  18. Цукровий діабет інсулін-залежний (підвищення чутливості до інсуліну, зменшення проявів мікроангіопатій, зменшення ниркових розладів,
  усунення кетоацидозу)
  19. Швидкопрогресуючий гломерулонефрит (досягнення клінічної та лабораторної ремісії)
  20. Геморагічний васкуліт, синдром Гудспачера (зменшення чи купування основних клінічних синдромів, рівня білків гострої фази, ШОЕ)

  21. Парапротеінемії (зменшення гіпервіскозного та геморагічного синдромів , зменшення відносної в’язкості сироватки, рівня загального білку, макроглобулінемії)
  22. Аутоімунні гемолітичні анемії (зменшення проявів анемічного синдрому, купування гемолітичного кризу, падіння титру антиеритроцитарних
  антитіл, зростання кількості еритроцитів)
  23. Ідіопатична тромбоцитарна пурпура (розрішення пурпури, відновлення рівня тромбоцитів до безпечного рівня)
  24. Бронхіальна астма (зменшення частоти астматичних приступів,зняття гормонозалежності, зниження чутливості до алергенів)
  25. Реактивний артрит, синдром Рейтера (купування суставного синдрому, лихоманки, зникнення кон’юyктивіту, уретриту
  26. Захворювання сполучної тканини (ревматоідний артрит, СЧВ,
  дерматоміозит, склеродермія – зменшення клінічних проявів та покращення лабораторних показників захворювань; зняття чи зменшення
  гормонзалежності, підвищення чутливості до НПЗЗ)
  27. Подагра (досягнення клінічної ремісії, нормалізація рівня сечової кислоти, ліпідів та імунограми)
  28. Саркоїдоз легень (розрішення рентгенологічних проявів, нормалізація імунограми)
  29. Хронічні гепатити (клінічне покращення, зниження вираженості холестазу, цитолізу, гіпергамаглобулінемії, набряків та асциту)
  30. Полірадикулоневрити (синдром Гійєна-Баре та ін.)
  31. Усунення рухових розладів (міопатії, міастенії – відновлення чи покращення рухових  функцій, зростання чутливості до антихолінестеразних препаратів)
  32. Атопічні  дерматози (зменшення проявів дерматоміозиту, нормалізація імунограми)
  33. Кропивниця (зникнення висипань, зниження числа та вираження рецидивів)

  34. Пізня шкірна порфирія (зменшення клінічних проявів та покращення лабораторних показників)
  35. Фебрильна шизофренія (зменшення соматичних проявів інтоксикації та психопатичних розладів)
  36. Психічні розлади пізнього віку, реактивні стани (зменшення психопаталогічних розладів, підвищення чутливості до традиційного лікування)
  37. Алкоголізм, наркоманія, токсикоманія (зменшення психопаталогічних та соматичних проявів, скорочення термінів та підвищення якості відновлення, попередження рецидивів)
  38. Вірусний гепатит (зниження клінічних проявів інтоксикації, рівня білірубіну)
  39. Хронічні вірусні гепатити
  49. Вірусні та бактерійні інфекції (зменшення лихоманки, інтоксикації, стабілізація гемодинаміки, попередження полі органної недостатності)

  Найефективнішим видом такого лікування плазмаферез, при якому молекули токсичних речовин віддаляються разом з плазмою – рідкою частиною крові. Курс лікування зазвичай складається з 3-5 послідовних процедур, що проводяться через день або через два дні на третій, тобто триває близько двох тижнів.

  Спеціалісти які Вам допоможуть:  Горішній Андрій
  Лікар-токсиколог
  Певною мірою такі процедури показані навіть людям, у яких протягом життя, в результаті чи перенесених захворювань або контакту зі шкідливими умовами виробництва або навколишнього середовища, накопичилися “шлаки”, які з часом все одно дадуть про себе знати. З такими шлаками пов’язано і передчасне старіння, оскільки середня тривалість життя людини вдвічі менше її біологічних особливостей.
  В основі серцево-судинних захворювань (гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, атеросклерозу) також лежать порушення складу внутрішнього середовища, в тому числі і аутоімунні процеси. Після перенесеного вірусного гепатиту, особливо В і С, після 10-15 років безсимптомного перебігу неминуче формується аутоімунний хронічний гепатит з подальшим переходом в незворотний цироз печінки і навіть її первинний рак. На перший погляд цукровий діабет не представляє серйозної загрози, оскільки за допомогою інсуліну або таблеток вдається підтримувати цукор крові на прийнятному рівні. Однак і при такому лікуванні не попереджуються вторинні обмінні порушення,що неминуче ведуть до судинних розладів, викликають незворотню втрату зору, порушення прохідності судин нижніх кінцівок, серця і головного мозку. Виражений ендотоксикоз, що розвивається протягом вагітності, загрожує цілим рядом серйозних ускладнень для матері та плоду. Токсичні продукти вільно переходять крізь плацентарний бар’єр і сприяють виникненню каліцтв, порушення розвитку печінки, нирок, головного мозку, імунної системи. Не меншу небезпеку для плоду представляють так звані приховані генітальні інфекції (хламідії, мікоплазма, герпес, цитомегаловірус). Протягом життя вони не супроводжуються суттєвими розладами здоров’я, проте при вагітності можуть вкрай згубно впливати на розвиток плода, аж до його внутрішньоутробної загибелі. У більшості перерахованих захворювань, пов’язаних з порушеннями складу внутрішнього середовища організму і призводять до тяжких хронічних хвороб, загальноприйняті методи лікування безсилі.У таких випадках необхідно принципово нове лікування – еферентна терапія, тобто пряме видалення з внутрішнього середовища отруйних речовин. Найефективнішим видом такого лікування плазмаферез, при якому молекули токсичних речовин віддаляються разом з плазмою – рідкою частиною крові. Курс лікування зазвичай складається з 3-5 послідовних процедур, що проводяться через день або через два дні на третій, тобто триває близько двох тижнів. Своєчасне проведення еферентної та імунокорегуючої терапії дозволяє запобігти прогресування хвороби. Особливо це доцільно на початкових стадіях захворювання. Певною мірою такі процедури показані навіть людям, у яких протягом життя, в результаті чи перенесених захворювань або контакту зі шкідливими умовами виробництва або навколишнього середовища, накопичилися “шлаки”, які з часом все одно дадуть про себе знати. З такими шлаками пов’язано і передчасне старіння, оскільки середня тривалість життя людини вдвічі менше її біологічних особливостей. Операції санації внутрішнього середовища показані і після перенесених тяжких гострих захворювань.