Лабораторна діагностика

Клініко-діагностична лабораторія

Всі аналізи виконуються на сучасній апаратурі висококваліфікованими спеціалістами.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Безболісний прокол шкіри з допомогою автоматичних одноразових ланцетів, та забір крові в спеціальні герметичні пробірки – вакутайнери.

 

????????????????????????????????????

 

Загально-клінічні дослідження

Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз сечі на жовчні пігменти, аналіз сечі за Зимницьким, аналіз сечі за Нечипоренком. Протягом одної хвилини можна отримати основні показники крові.

DSCN1178

Дослідження гематологічних показників проводяться на сучасному автоматизованому аналізаторі «Micro CC – 18».

DSC_0946

Використання сучасного бінокулярного мікроскопа «Granum» з виведенням результату на монітор дозволяє не тільки пацієнтові бачити досліджуваний матеріал, але і кільком лікарям одночасно обговорювати спірні дані і прийняти правильне рішення.

При оцінюванні системи згортання крові використовується сучасний напівавтоматизований коагулограф «TS – 4000», що гарантує швидке отримання правильних показників.

060

 Показники системи згортання крові

Коагулограма, протромбіновий час, індекс, міжнародне нормалізоване відношення (INR), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), тромбіновий час, фібриноген, Д-Димер, вовчаковий антикоагулянт, аналіз крові на LE-клітини, час кровотечі, час згортання.

????????????????????????????????????

Використання при аналізі біохімічних показників крові сучасного напівавтоматизованого біохімічного аналізатора «BioChem SA» дозволяє в короткі терміни отримати правильні результати до 100 показників крові.

 Біохімічні показники крові

Загальний білок, альбумін, білкові фракції, креатинін, сечовина, сечова кислота, азот сечовини, білірубін загальний, білірубін прямий, загальні ліпіди, холестерин, альфа-ліпопротеїди (ЛПВЩ), пре-бета-ліпопротеїди (ЛПДНЩ), бета-ліпопротеїди (ЛПНЩ), тригліцериди, аполіпопротеїн – А1, аполіпопротеїн – В, глюкоза, С-пептид, інсулін, антитіла до інсуліну, лептин, фруктозамін, АТ до острівцевого апарату підшлункової залози, глутамінокисла декарбоксилаза АТ, холінестераза, аланінамінотрансфераза  (АлАТ), аспартатамінотрасфераза  (АсАТ), гама-глутамілтрансфераза (ГГТ), лактатдегідрогеназа, загальна лужна фосфатаза, амілаза, ліпаза, креатинкіназа, церулоплазмін, калій, натрій, кальцій, кальцій іонізований, хлориди, залізо, фосфор, магній, бікарбонати, тимолова проба, альфа-2-макроглобулін, гаптоглобін, імунореактивний трипсин.

Показники контролю анемії

Феритин, фолієва кислота, цианокобаламін, еритропоетин, залізо, трансферин, насичення трасферину залізом, залізо-зв’язуюча здатність сироватки.

 

Імунологічна та алергологічна панелі

Реакція лейкоцитолізу – дозволяє передбачити алергічну реакцію на анестетики. Визначається вміст імуноглобуліну А, М, G, активність комплементу СН 50, циркулюючі імунні комплекси, антитіла до тканинних антигенів, загального імуноглобуліну Е, алергоскринінг специфічних Ig E.

Дружній колектив клініко-діагностичної лабораторії.

Інфекційні показники

Гепатити: А, B, C, D; Вірус простого герпесу; Краснуха; Токсоплазма; Цитомегаловірус; Епштейн-Барр вірусна інфекція;  Хламідія;  Сифиліс; Хелікобактер; Аденовірус; Трихомонада; Гонокок; Гарднерелла; Кандіда; Туберкульоз.

Аналіз крові на онкологічні маркери

Лювен-діагностика – раннє виявлення онкологічних процесів в організмі.

Онкомаркери до раку молочної залози, яєчників, шлунку, підшлункової залози, простати та інші.

Гормональні показники

Визначаються гормони репродуктивної системи, щитоподібної залози, надниркових залоз.

  • Luven Diagnostic – достовірний метод виявлення раку на ранніх стадіях
  • На даний момент публікації готуються до свого вирішального маршу.