Оптична когерентна томографія

Спектральний ОСТ SLO – комбінована система сканування нового покоління

Оптична когерентна томографія (ОКТ) – новий, сучасний, безконтактний, високоточний метод діагностики багатьох захворювань ока на ранніх стадіях.

DSCN2336

 

Це безпечний метод діагностики, сканування ока виконується невидимими променями, які утворює люмінесцентний діод. Суть ОКТ очей полягає у вимірюванні часу затримки світлового променя, який відбивається від тканин ока.

Даний апарат дозволяє виконати тривимірну ОКТ очей. Тривимірна візуалізація ділянки сітківки чи іншого об`єкта дозволяє офтальмологу оцінити профіль поверхні структури, яка вивчається, її внутрішню топографію.

Можлива чітка візуалізація меж патологічних утворень, спостереження їх в динаміці. Отримане 3D-зображення дозволяє одночасно із скануванням сітківки і сфотографувати очне дно, та більш точно співставити видимі зміни з глибинними, виявленими при скануванні.

4433

 

Даний апарат дозволяє виконувати сканування, як задньої так і передньої камери ока. Mетод дозволяє виявити початкові зміні в будові ока, оцінити ступінь цих змін, які неможливо виявити при інших методах діагностики.

 

3355

Саме тому ОКТ широко застосовується в діагностиці різних захворювань:

Патології сітківки, особливо стану її центральної області – макули:

запальні захворювання сітківки;

жінки старше 50 років з метою виявлення ранніх стадій вікової макулодистрофії сітківки ока;

дистрофічні захворювання сітківки;

судинні захворювання ока (емболія центральної артерії ока, тромбоз центральної вени);

вади розвитку зорового нерва, атрофія зорового нерва.

Використання ОКТ сітківки має ряд переваг перед іншими методами:

– можливість застосування в будь-якому віці;

– визначення точної пошарової структури сітківки;

– точна візуалізація змін сітківки при різній патології;

– визначає найменші структурні зміни на любій стадії процесу;

– метод є незамінним для проміжного (динамічного) спостереження та оцінювання ефективності лікування захворювань сітківки.

Широко застосовується ОКТ у пацієнтів, які хворіють на цукровий діабет.

 

1234

Макулярний набряк розвивається у 42% хворих на Цукровий Діабет 1-го типу і у 80% пацієнтів 2-го типу через 15 р після захворювання.

 

6622

Вперше в нашій області є можливість діагностувати всі види макулярного набряку, який займає перше місце серед причин зниження центрального зору при цукровому діабеті. Завдяки можливості визначення всіх форм діабетичної ретинопатії, макулярного набряку та візуалізації детальної карти товщини сітківки, відкриваються нові перспективи для проведення лазерної коагуляції сітківки!Широко застосовується ОКТ в діагностиці таких захворювань, як:

Амбліопія у дітей і підлітків.

Пацієнти хворі на глаукому.

Пацієнти з штучним кришталиком з гостротою зору нижче 0,1 (для виявлення ранніх стадій макулярного набряку сітківки).

Ураження очей при дії сонячних променів.

 

Травми ока.

Професійна якість сканування і висока чутливість до найдрібніших функціональних і структурних змін підвищує впевненість лікаря у постановці діагноз , а також контрольній оцінці результатів проведеного лікування!